Меню
Затвори
Имоти за пчелини пуска Агрион на пазара
27.04.2021 г.

Имоти за пчелини пуска Агрион на пазара

Терените са изключително подходящи и за стартиращи пчелари.

За първи път тази година сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Общо селскостопанска политика (ОСП 2023 - 2027г.).

Двете направления от мярката ще стимулират дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и опазване на пчелни семейства.

Очаква се тези допълнителни средства да стимулират много хора да се насочат към този сектор.

Тези, които искат да инвестират в терени могат да разгледат селекцията на дружество от имоти специалната секция https://www.agrion.bg/buy/

Всички могат да бъдат закупени и на изплащане през дъщерното дружество на „Агрион“ – „Агрион Финанс“.

Следващата стъпка е да се свържат с експертите на компанията. Заявката може да бъде подадена онлайн, по телефона, чрез националния номер 08001166 или през системата за чат на живо на сайта. Експертите на „Агрион“ са на разположение за обстойна консултация за сделката.

Имотите, които се предлагат на сайта на „Агрион“ са на територията на цялата страна, като най-голям интерес предизвикват тези в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, София.

Досега практиката показва, че оферти подават основно фермери и арендатори, които имат сериозни намерения за увеличаване и окрупняване на имотите си. Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на  добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност.

Не липсва интерес и от други инвеститори, които имат сериозни доходи и искат да ги вкарат в печеливши активи.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5