Меню
Затвори
Покупка на земеделска земя и ниви

Покупка на земеделска земя и ниви

Агрион купува изгодно земеделски земи в цялата страна, от собственици, чрез посредник или от корпоративни клиенти.

Предлагаме оферти и за закупуване на идеална част от даден имот, в случай на съсобственост.

Като най-позната и уважавана компания в сектор Земеделие, всяка година хиляди собственици се доверяват на  Агрион и продават земята си. Всеки от тях получава честна и коректна сделка, бързо изплащане на средствата и гаранция, че имотът му ще бъде стопанисван по най-добрия начин.

През сайта на Агрион, без да напуска дома си, всеки може да провери колко струва неговия земеделски имот.

 

Как да започнете?

Подайте онлайн заявка за безплатна оценка и оферта за имота си или се свържете с нас на безплатния национален телефон 0800 111 66.

Необходимо е само да знаете номера на поземления имот и къде се намира

Как се случва

С помощта на специално разработен софтуер, експертите на Агрион изготвят безплатна оценка на имота ви и  адекватна ценова оферта, отговаряща на спецификите на конкретния земеделски актив.

Какво получавате
  • Безплатна оценка на земеделската земя
  • Безплатна правна консултация
  • Съдействие с изготвянето на необходимите документи за сделка. 

При упълномощаване от страна на клиента се може да се подготви цялата сделка и продавачите се явяват   лично, само за да си получат сумата от продажбата.

Листа

Често задавани въпроси

Купувате ли земеделска земя?
Да, дейността на Агрион включва управлението на земеделски активи и покупката на земя във всички райони на България. На ваше разположение са брокерите на Агрион в цялата страна, от които може да получите информация за цената и възможностите за активно управление на вашата земя. Компанията вярва, че естественото предназначение на земята е да се ползва за земеделско производство като така се получава и най–висока ефективност. От друга страна инвестицията в земеделието е въпрос на дългосрочно планиране и правилно структуриране. Така че за собствениците на земеделски земи, които нямат намерение да навлизат трайно в този сектор, остава въпросът да отдават под аренда имотите си или да ги предложат за продажба. Първото решение крие в себе си някои рискове – дали ще е коректен арендаторът; дали и как ще се грижи за земята; ще изплаща ли редовно рентите, а продажбата се явява по-сигурната алтернатива, с по–добър финансов ефект. Независимо какво ще изберете, потърсете професионален съвет от експерти с опит и наблюдения върху пазара.
Агрион купува ли гори,лозя и обощни насаждения?
Да, компанията предлага подобна възможност, но всеки имот се разглежда индивидуално
Ако съм само съсобственик, мога ли да продам земята си?
Когато сте съсобственик в даден имот, имате право да се разпореждате със своята „идеална част” от него – т.е. да я продавате, прехвърляте, ипотекирате и т.н. Дейността на компанията Агрион включва покупката на идеална част от имот, ако тя не е обвързана с дългосрочни договори. Нашите брокери подробно ще ви обяснят процедурата и ще ви съдействат с юридическа консултация какъв е най-добрият вариант в конкретната ситуация.
Какви документи са ми необходими, ако искам да продам земята си?
Какви документи са ми необходими, ако искам да продам земята си?
В общия случай при продажба на земя са ви необходими документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба), актуална скица на имота и данъчна оценка. Актуална скица на имота може да си извадите от съответната общинска служба по земеделие (ОСЗ), а данъчната оценка – от съответната данъчна служба. Ако собственикът на земята е починал, се налага да приложите и удостоверение за наследници. Документът се получава от общината, където е била последната адресна регистрация на починалия.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5