Меню
Затвори
Агрион Финанс предлага кредитиране срещу субсидии
27.05.2019 г.

Агрион Финанс предлага кредитиране срещу субсидии

За първи път в страната небанкова институция предоставя кредити срещу залог на директните плащания от фонд „Земеделие“

Финансиращата компания „Агрион Финанс“ започна предлагането на кредити срещу одобрените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии, по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и другите мерки на Общата селскостопанска политика. Дружеството е първото, извън банковия сектор, което предоставя кредит срещу залог бъдещите вземания от от фонда.

Агрион Финанс осигурява финансиране до 100 % от одобрената субсидия, при наличие на минимум 3 години успешна история в субсидирането, казаха от кредитното дружество. За земеделските стопани, които тепърва навлизат в бизнеса и имат само 1 година успешно усвояване на директните плащания, кредитът може да достигне до 90% от очакваната субсидия.

Максималният размер на финансирането се определя по индивидуален лимит, в зависимост от декларираните площи, за които се очакват преки доплащания. Максималният срок за изплащане на задълженията е 18 месеца, а гратисният период по главницата може да достигне 17 месеца. Прилага се индивидуален погасителен план за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди и характера на бизнеса му.

Кредитът срещу субсидия е изцяло адаптиран към нуждите на земеделските стопани, които получават своите субсидии на база обработваеми площи и имат нужда от свежи пари за допълнителни инвестиции, покупка на земя и др. капиталови разходи, казаха от Агрион Финанс. Процедурата за отпускане на кредити е максимално облекчена и осигурява бързо и безпрепятствено финансиране на земеделските производители.

Освен кредит срещу субсидия, дружеството предлага също така универсални ипотечни кредити и кредити за оборотни средства, където обезпечението е поземлени или други недвижими имоти. На земеделската земя се прави безплатна оценка за пазарната й стойност, като финансирането може да достигне до 100% от оценката. Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.

Основната цел на „Агрион Финанс“ е да осигури адекватно финансиране на земеделските производители, което ще им позволи да бъдат много по-гъвкави и конкурентноспособни на пазара. Финансовите продукти на компанията са разработени така, че да подпомагат дейността, както на големите земеделски производители, така и на малките фермери.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5