Търгове за отдаване на земя 2019/2020

Уважаеми Партньори,
Агрион стартира кампания по отдаване на земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. Кампанията ще се проведе посредством търгове с тайно наддаване и при условия, конкретно посочени в Общите условия за провеждането на търговете. Процедурата е улеснена и ви дава реален шанс да наемете/арендувате представляващите интерес за вас имоти.
Каним ви да подадете конкретни оферти за участие в офисите на Агрион в цялата страна или по куриер до Централен офис в Пловдив.
Пълната информация за провеждане на търговете, включително и информация за сроковете за договорите за наем/аренда, можете да откриете в ОФИСИТЕ НА КОМПАНИЯТА.
Разгледайте всички имоти и документи тук.

Стъпка 1

Посещавате офиса на Агрион и безплатно получавате тръжната документация или изтегляте документите оттук

Стъпка 2

Попълвате документацията

Стъпка 3

Внасяте дължимия депозит

Стъпка 4

Моля, поставете необходимите документи в запечатан плик, на който изпишете името на арендатора и номера на избрания пакет. Пуснете плика в подготвените за целта прозрачни урни в избрания от вас офис или го изпращате по куриер до Централен офис на Агрион: Пловдив, бул. Дунав 5, ет.3, телефони за куриер: 0897 89 43 51, 032 20 49 37, 0882 94 90 97, 0877 60 56 73

За допълнителна информация и въпроси: безплатен национален телефон 0800 11166