Търгове за отдаване на земя 2018/2019

Уважаеми партньори,
Агрион стартира кампания по отдаване на земеделска земя за стопанската 2018/2019 г. Кампанията ще се проведе посредством търгове с тайно наддаване и при условия, конкретно посочени в Общите условия за провеждането на търговете. Процедурата е улеснена и Ви дава реален шанс да наемете/арендувате представляващите интерес за Вас имоти.
Каним Ви да подадете конкретни оферти за участие в офисите на Агрион в цялата страна. Пълната информация за провеждане на търговете, включително и информация за сроковете за договорите за наем/аренда, можете да откриете в ОФИСИТЕ НА КОМПАНИЯТА.

Стъпка 1

Посещавате офиса на Агрион и безплатно получавате тръжната документация

Стъпка 2

Попълвате документацията

Стъпка 3

Внасяте дължимия депозит

Стъпка 4

Предавате вашето предложение в запечатан плик, като го пускате в подготвените за целта прозрачни урни