Кампания за отдаване на земя

Уважаеми Партньори,

Агрион започна кампанията по отдаване на земеделска земя под аренда и наем за стопанската 2020/2021 г. Предвид усложнената обстановка в страната, компанията ни полага усилия процесът по отдаването да бъде максимално дигитализиран.

Информация за наличните имоти е предоставена тук: Имоти за отдаване под наем и аренда