Меню
Затвори
Земеделските стопанства в България ударно се окрупняват
31.12.2022 г.

Земеделските стопанства в България ударно се окрупняват

Налице е трайна тенденция за увеличаване на размера на земеделските стопанства в България и средния брой отглеждани животни в тях. Средно използваната земеделска площ в едно стопанство е увеличена над три пъти, а над 3.5 пъти е нараснал средният размер на животинските единици. Това показват резултатите от проведеното през 2020 година преброяване на земеделските стопанства, което представлява моментна снимка на структурата и средствата за производство на българското селско стопанство.
Преброяването е проведено в периода от 1 септември до 18 декември 2020 г. Основната цел на проучването е да се съберат данни за цялостната земеделска дейност на стопанствата, което да позволи да се проследи развитието на отрасъла след предходното преброяване от 2010 година.
Общият брой на земеделските стопанства през 2020 година е 132 742, като 70% от тях отговарят на посочените критерии за европейски физически праг в европейски регламент. Данните от преброяването през 2020 г. потвърждават тенденцията за намаляване броя на земеделските стопанства -с 64% по-малко спрямо 2010 г. и увеличаване на техния размер. Общо използваната земеделска площ е 4 564 152 хектара, от нея колективно за паша на животни се ползва затревена площ в размер 604 864 хектара.
Средният размер на използваната земеделска площ в стопанствата, които стопанисват земя, е 35.9 хектара, над 3 пъти повече в сравнение с 2010 г. Обработваемата земя на открито е 3 317 071 хектара и се стопанисва от 75 243 земеделски стопанства.
Най-много са площите със слънчоглед и рапица През 2020 г. пшеницата и лимецът заемат 61% от общата площ на зърнено-житните култури, а царевицата за зърно – 29%. Площите с маслодайни култури заемат 21%, като най-голям е делът на площите със слънчоглед (821 522 хектара) и рапица (119 893 хектара).
Философията на Агрион винаги е била, че земеделските стопанства трябва да се уедряват, за да имаме ефективно, европейско селско стопанство. Затова всяка година помагаме на българските земеделци да разширяват своите стопанства чрез продажба, замяна или отдаване на нови земи под наем или аренда.
Закупуването или наемането на земя от Агрион е шанс за млади фермери, които искат да навлязат за първи път в земеделието.
Ако се интересувате от развитие на своята ферма или стопанство, потърсете Агрион. Ние сме довереният партньор на над 80 на сто от земеделците в България и гарантираме, че нашата земя ще бъде в добри ръце.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5