Замени на земеделскa земя

Агрион предлага услугата замяна на земеделска земя в случаите, когато клиентът иска да размени имота си за друг в нова локация. Целта е да се улесни процесът по управление на земеделски активи, така че те да носят висока добавена стойност. Земеделските производители, които имат нужда да окрупнят обработваемите си площи, също могат да се обърнат към специалистите на компанията.