Oтдаване на земя

Компанията предлага на земеделските производители окрупнени площи във всички краища на страната с договори за наем или аренда.Агрион предлага качествена обработваема земеделска земя в цялата страна.