Кампания за отдаване на земя

Уважаеми Партньори,

Агрион приключи кампанията по отдаване на земеделска земя под аренда и наем за стопанската 2020/2021 г.