Отдаване на земеделска земя под наем и аренда

Компанията предлага на земеделските производители окрупнени площи във всички краища на страната, на договори за наем или аренда. Всяка година Агрион провежда търгове с тайно наддаване, като по този начин постига справедлива цена, отговаряща на търсенето и потребностите на земеделските производители. Компанията предлага качествена обработваема земеделска земя в цялата страна.