Съдействие при проверка на собствеността

Експертите на Агрион напълно безплатно  съдействат за проверка на собствеността на земята в случай на наследяване. За целта клиентът трябва да разполага с имената на собственика и землището, в която се намира имота.