Земеделската земя у нас е поскъпнала по-слабо през 2013 г.

Най-високи остават рентите и цената на земята в Североизточния регион на страната.

Най-високи остават рентите и цената на земята в Североизточния регион на страната.