Решение № ВА-95-ЕО-2022г. на РИОСВ Варна


Решение за необходимост за извършване на екологична оценка издадено от РИОСВ Варна можете да видите тук