Решение № ВА-87-ЕО-2022г. на РИОСВ Варна

 

Решение за необходимост за извършване на екологична оценка издадено от РИОСВ Варна можете да видите тук