Оценители ще определят цената на пасищата, отдавани с предимство на животновъди

Чужденците ще декларират пред нотариус произхода на средствата за придобиване на земеделска земя у нас.

Чужденците ще декларират пред нотариус произхода на средствата за придобиване на земеделска земя у нас.