Облекчават се процедури за промяна на предназначението на земеделски земи

Предвиждат се промени при процедурата за утвърждаване на площадки за проектиране на трасета за неземеделски нужди.

Предвиждат се промени при процедурата за утвърждаване на площадки за проектиране на трасета за неземеделски нужди.