Изгоден лизинг от „Агрион“ помага на земеделците в кризата

Компанията предлага до 100% финансиране от пазарната оценка на земята

В година на пандемия и  лавинно растящи цени на суровините, фермерите все по-често търсят начин да разсрочат задълженията си във времето. В помощ наземеделците са насочени и условията за лизинг на земя на компанията „Агрион финанс“ – дъщерно дружество на лидера в поземлените отношения „Агрион“. 
„Агрион финанс“ предлага гъвкави и конкурентни условия за лизинг на земеделска земя, изцяло отговарящи на потребностите на малки, средни и големи земеделски производители. Паралелно с това компанията дава възможност на клиентите си да получат до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята, която са си избрали да купят и значително съкращава процедурата и сроковете за отпускане на финансирането. Не се изисква самоучастие при сделката. Това е сериозно облекчение за земеделските производители, които имат възможност да купят имоти, без това да наруши финансовото им планиране или да си набавят нужното финансиране, без да се лишават от активи.
С нашите продукти искаме да дадем възможност на повече земеделски стопани да имат достъп до финансиране, което ще им помогне да бъдат по-конкурентни и да осъществят бизнес плановете си. Продуктите са разработени така, че да отговарят на потребностите на всички, които се занимават със земеделие. 
Подробна информация всеки клиент може да намери на сайта на компанията „Агрион“ https://www.agrion.bg/finance без да напуска дома си или да посещава търговски офиси.
Сериозно облекчение за фермерите е изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки.
Фермерите могат да изберат на колко вноски и кога да изплащат лизинга си, като съобразят тези плащания с приходите, които имат по периоди. Дружеството не начислява такса за разглеждане на документи, липсва и такса ангажимент. 
За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на други кредитни институции. 
„Агрион Финанс“  не удържа такса за разглеждане на документите и за оценка на обезщетението. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за лизингополучателя. Размерът на отпуснатото финансиране се определя само от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането на предприемачи, които тепърва стартират своя бизнес. Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота. 
Пълната информация за продуктите на „Агрион финанс“ можете да откриете и на националния телефон 0800 111 66.