„Агрион“ купува земя на справедлива цена и с безплатна оценка

Лидерът в сделките с поземлени активи, „Агрион“, започва кампания по покупка на земя.

Лидерът в сделките с поземлени активи, „Агрион“, започва кампания по покупка на земя.
Тези, които искат продадат земята си или просто да разберат колко струва, могат да го направят абсолютно безплатно в секцията ни http://www.agrion.bg/bg/request/sell, както и на безплатния национален телефон на компанията 0800 111 66.
Собствениците на части от земеделски терени също могат да ги продадат. За тях „Агрион“ вече има нови условия и облекчена процедура.
Компанията съдейства на всички желаещи, които притежават над 25%  от площта на парцела да сключат сделка за своята собственост, без да се налага да влизат в сложни и дълги преговори с останалите съсобственици.
За тези, които са решили да продават, „Агрион“ предлага безплатна оценка на имота, както и справедлива цена.  С безплатните оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си. Поради огромния интерес към нашата безплатна оценка, от тази година разширихме екипа на експерти, които я правят. Правим всичко възможно, за да могат собствениците да получат своята оферта в рамките на два работни дни.
„Агрион“ прилага индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантира прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, „Агрион“ не използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.
Проучване сочи, че собствениците искат да продадат своята земя на компании, които са доказали, че могат да се грижат за нея и затова избират най-често „Агрион“.
„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. За близо 75 на сто от собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за да сключване на сделка за земеделска земя.