Агрион отдава земя чрез търгове с тайно наддаване

Земеделските производители сами определят нивата на рентите на конкурентен принцип„Агрион“, лидер в управлението на земеделските земи, отново организира тайни търгове за отдаване под наем и аренда на земи от портфолиото си. Дружеството е първото в България, което въведе иновативния и справедлив метод за определяне на рентните нива.

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници в аукционите. Няма скрити клаузи и устни договорки и никой не се ползва с преимущество. За победител в наддаването се избира тази участник, който е предложил най-атрактивни условия за наемане на земи от „Агрион“.

Така, на практика, конкуренцията между фермерите и желанието им да наемат добри парцели ще определят рентните нива, вместо дружеството еднолично да ги налага при пряко договаряне, каквато е масовата практика в сектора. Пълните условия на търговете може да се открият на адрес http://agrion.bg/bg/services/rental. Заявките за участие в аукционите се приемат в офисите на компанията в цялата страна. Компанията е предвидила и опция документите за участие в търговете да се изпращат по куриер.

Провеждането на аукционите позволява на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя.

Организирането на търгове дава възможност на всички участници на пазара да наемат качествена земя и да бъдат по-конкурентноспособни. Това е шанс за малките и средни наематели да преодолеят капсулирането между арендаторите в дадени региони. Очакванията са чрез аукционите начинаещи фермери и по-малки арендатори да успеят да разместят позициите на големите играчи в част от най-привлекателните землища.

С всяка изминала година участниците в търговете стават все повече и повече, тъй като сами се убеждават, че определянето на рентните нива чрез аукциони е най-честно и прозрачно. Интересът към търговете е огромен и сме доволни, че все повече земеделски производители избират „Агрион“ за партньор и наемат нашите земи.

Социологическо проучване за нагласите на арендаторите показва, че над 50% от анкетираните посочват именно „Агрион“ като компания, чиито услуги биха ползвали. Земеделското дружество е категорично най-разпознаваемият бранд и се ползва с най-голямо доверие сред наемателите на земя. „Агрион“ е единствената марка, която успява да генерира значим дял спонтанна и подпомогната запознатост.  Общо над 60% от запитаните са посещавали офис на „Агрион“.

Всички заинтересовани от финансиране и наемане на земеделска земя,  могат да получат безплатни консултации и съвети във всеки един от офисите на „Агрион“.