Меню
Затвори
Агрион Финанс отпуска финансиране за фермерите по облекчена процедура
11.02.2020 г.

Агрион Финанс отпуска финансиране за фермерите по облекчена процедура

Нови, още по-атрактивни условия по финансирането на земеделските производители предлага дъщерното дружество на „Агрион“ – „Агрион фианс“. Мярката е в отговор на засиленото търсене в края на зимата.

 „Агрион финанс“ е сред най-активните институции, които отпускат кредити в земеделието и се ползва с голямо доверие сред собственици на земя и производители на селскостопанска продукция.

С новите условия на „Агрион финанс“ процедурата за кандидатстване е максимално облекчена, а сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени.  Дружеството предлага пълната палитра от финансови продукти, насочени към фермерите. Компанията предлага стандартни ипотечни кредити, заеми за оборотни средства и най-популярният продукт - лизинг на земя.

При ипотечния кредит минималният размер на финансирането е 10 хил. лв. а  срокът за погасяване е до 15 години, като обезпечението е земеделска земя. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител.  За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции.

Подобни са условията и на специализираният кредит за оборотни средства. Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като тя се извършва напълно безплатно от „Агрион“. Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Сроковете за отпускане на кредитите са значително съкратени в сравнение с останалите кредитни институции

„Агрион Финанс“ предлага и лизинг на земеделска земя. Компанията е единствената на пазара, която предлага до 100% финансиране на сделката.  Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители.

Целта на компанията е максимално да облекчи малките и средни производители и собствениците на земя, които често са лишени от финансиране. Улесненият достъп до кредитиране позволява на земеделските стопани да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара. Дружеството финансира както едри производители, така и средни и дребни земеделски стопани.

Една от най-честите причини за търсене на финансиране от фермерите е покупка на земя за разширяване на стопанствата им, изплащане на стари задължения или рефинансиране на вече изтеглени кредити. Сред най-честите кредитоискатели са и хора, които имат нужда от първоначален капитал за започване на селскостопанска дейност. Те нямат достъп до банково финансиране и за това търсят кредити от специализирани дружества.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5