Меню
Затвори
Пазарът на земеделска земя
27.06.2013 г.

Пазарът на земеделска земя

Пазарът на земеделска земя през 2011 година възвърна нива, сходни на тези преди настъпване на кризата.

Пазарът на земеделска земя през 2011 година възвърна нива, сходни на тези преди настъпване на кризата. До юли в България са търгувани повече от 1 200 000 декара при реализирани 124 000 сделки. Средната цена на земята през 2010 г. е 345 лв/дка, а през 2008 г. 350 лв/дка, което подчерта тенденциозно стабилната доходност на земеделската земя и през 2011 г., привличайки многобройни и разнородни участници на пазара.

Изключително динамичният пазар на земеделската земя се оказа сегмент, който почти не бе повлиян от кризата, когато цените на жилищни и ваканционни имоти достигаха дъното на пазара на недвижимите имоти.

През 2011 г. се наблюдава възход - увеличение на сделките, на участниците и териториално разширяване на пазара. В предходните години участници в сделките бяха предимно инвестиционни дружества и в малка степен арендатори, но през изминалата 2011 пазарът на земеделски земи отбелязва активното участие на земеделските производители, които през 2012 се превръщат в основни купувачи. В бранша все по-често се наблюдава появата и участието на инвеститори от други браншове. 2/3 от сделките с недвижимо имущество в България принадлежат на пазара на земеделски земи, като е отчетен годишен ръст с 35 %. Търсенето на земеделски площи като актив е тенденция и в световен мащаб.

В изминалата година вторичният пазар на земеделските земи получи истинско развитие. Вложенията на инвеститорите, стартирали проектите си преди 4-5 години вече са добавили стойност след  като са концентрирали и комасирали парцелите си, което съответно повишава цената на земята в последващите ги сделки. На пръв поглед изглежда спекулативно. Може би да! Почти всяка покупко-продажба е спекулативна. Вторичният пазар е много важен и следва да се добие увереност, че при доброто управление на един актив, той може да повиши стойността си. Инвеститорите се насочват към региони, в които рентата гарантира възвръщаемост за краткосрочен период – землищата в Централна, Северна, Североизточна България, а напоследък и региона на Стара Загора. Други от тях изграждат дългосрочни планове и инвестират в райони с потенциал, който понастоящем не е ясно видим. Идеята е, тези земи да бъдат разработени и в рамките на 2-3 години да започнат да възвръщат вложенията. Регионът на Хасково е добър пример за това. Очаква се той да развива потенциала си през следващите няколко години.

Стигаме до темата за случайните купувачи на пазара на земеделски земи, а именно тези, които не са тясно профилирани в този бизнес. Възникват въпроси като - защо купуват земята, какво възнамеряват да правят с нея, как ще възвърнат вложените средства, добавяйки стойност към актива. Друг факт е, че в момента на този специфичен пазар присъстват участници, които далеч не са отговорили на тези въпроси и рискуват вложенията си. С цел да закупят предлаганата земеделска земя «на всяка цена», обикновено твърде висока над пазарната попадат в позицията на «собственици на скъпа земя», която не носи желаната рентабилност.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5