Кредит за оборотни средства

За покриване на текущи разходи като покупка на семена, торове, препарати, горива и др.

  • Размер на кредита: минимум 10 000 лв, максимум — без лимит;
  • Цел: при краткосрочна нужда от средства за покриване на текущи разходи като покупка на семена, торове, препарати, горива и други. Широк спектър от цели;
  • Прозрачна лихва за целия период на кредита;
  • Погасителен план, съобразен с вашите възможности;
  • Обезпечение: земеделска земя;
  • Оценката на земята се извършва от специалистите на Агрион и е напълно безплатна;
  • Процент на отпусканото финансиране до 80% от размера на оценката на земеделската земя;
  • Средствата се усвояват при необходимост и се погасяват при възможност през целия срок на кредита;
  • Без такса за разглеждане на документи;

Направете запитване

Избери файл
Избери файл
Избери файл
*

Запознах се с информацията за обработване при събиране на лични данни и предоставям съгласието си за обработване на личните ми данни.