Вземете кредит

Референтни индекси към 01.10.2020

EURIBOR 3м: -0,498%
Агрион Финанси

Независимо дали се нуждаете от средства, за да се подготвите за предстоящия земеделски сезон, искате да купите земя или да модернизирате производството си, Агрион е насреща да Ви подкрепи: