Buy Agricultural Equipment

Step 1

Visit one of Agrions' offices and get your documentation for free or download the documents from here.

Step 2

Fill in the paperwork

Step 3

Deposit the required amount of money

Step 4

Моля, поставете необходимите документи в запечатан плик, на който изпишете името на арендатора и номера на избрания пакет. Пуснете плика в подготвените за целта прозрачни урни в избрания от вас офис или го изпращате по куриер до Централен офис на Агрион: Пловдив, бул. Дунав 5, ет.3, тел.: 0897 89 43 51, 032 20 49 37, 0882 94 90 97, 0877 60 56 73