Buy Agricultural Equipment

Стъпки за участие в търг

Back to all processes

Step 1

Вече сте я направили, като сте посетили нашия сайт.

Step 2

Прочетете общите условия за участие в търга/търговете.

Step 3

Разгледайте пакетите с имоти които Агион предлага в цялата страна по общини и землища, които представляват интерес за Вас.

Step 4

След като имате интерес към определен пакет/пакети имоти, изтеглете необходимите документи от тук (линк).

Step 5

Попълнете документите (на търга трябва да ги донесете в запечатан и надписан плик).

Step 6

Внесете депозита за търга, на който желаете да участвате в установения срок.

Step 7

На деня за търга заповядайте мястото на провеждане на търга и установения час, като носите с Вас тръжната документация.