Търгове за отдаване на земя 2019/2020

Уважаеми Партньори,
Агрион стартира кампания по отдаване на земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. Кампанията ще се проведе посредством търгове с тайно наддаване и при условия, конкретно посочени в Общите условия за провеждането на търговете. Процедурата е улеснена и ви дава реален шанс да наемете/арендувате представляващите интерес за вас имоти.
Каним ви да подадете конкретни оферти за участие в офисите на Агрион в цялата страна или по куриер до Централен офис в Пловдив.
Пълната информация за провеждане на търговете, включително и информация за сроковете за договорите за наем/аренда, можете да откриете в ОФИСИТЕ НА КОМПАНИЯТА.
Разгледайте всички имоти и документи тук.

Step 1

Visit one of Agrions' offices and get your documentation for free or download the documents from here.

Step 2

Fill in the paperwork

Step 3

Deposit the required amount of money

Step 4

Моля, поставете необходимите документи в запечатан плик, на който изпишете името на арендатора и номера на избрания пакет. Пуснете плика в подготвените за целта прозрачни урни в избрания от вас офис или го изпращате по куриер до Централен офис на Агрион: Пловдив, бул. Дунав 5, ет.3, тел.: 0897 89 43 51, 032 20 49 37, 0882 94 90 97, 0877 60 56 73