Steps of the deal

Lease of agricultural land

Back to all processes

Step 1

Посещавате офиса на Агрион и безплатно получавате тръжната документация

Step 2

Попълвате документацията

Step 3

Внасяте дължимия депозит

Step 4

Предавате вашето предложение в запечатан плик, като го пускате в подготвените за целта прозрачни урни