Дни на здравето

Агрион организира безплатни медицински изследвания в 120 населени места в България. Медицински екипи, наети от дружеството, ще правят анализ на кръвната захар и кръвното налягане на всички желаещи. Те ще дават и практични съвети за предпазване от диабет и конкретни препоръки спрямо измерените резултати на хората.Инициативата „Дни на здравето“ се организира за поредна година и е част от социално-отговорната дейност на земеделското дружество, за подпомагане на българското здравеопазване и превенция на най-уязвимите групи. Тя ще се проведе от 17 септември до 6 октомври. Информация за датите и населените места, където ще има мобилна медицинска станция на „Агрион“ може да откриете на страницата по-долу.