01.09.2020

Брокер земеделски земи гр.Стара Загора

Брокер земеделски земи за град Стара Загора и областта.

 


Основни отговорности за позицията:
 • Проучва и анализира актуалното състояние на пазара на земята в съответния район;
 • Осъществява закупуване и управление на земеделски земи в поверения му район;
 • Събира информация и осъществява контакти с общинската и областна администрация за имоти от общински и държавни поземлен фонд;
 • Осъществява договарянето с продавачите, наемодатели, арендаторите, събира документите за собственост и подготвя реализацията на сделките;
 • Отговаря за бързото и успешно окомплектоване на документацията.
Успешният кандидат притежава:
 • Висше образование (аграрно образование е предимство);
 • Умения за водене на преговори;
 • Отлични комуникационни и организационни умения;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Свидетелство за управление на МПС и готовност за интензивни пътувания.
Ние предлагаме:
 • Работа в отлично организиран екип от професионалисти;
 • Възможност за обучение и професионално развитие и изява във водеща в отрасъла си компания;
 • Конкурентно възнаграждение, базирано на резултатите.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.