Търгове за отдаване на земя под наем или аренда

Стъпка 1

Посещавате офиса на Агрион и безплатно получавате тръжната документация или изтегляте документите оттук

Стъпка 2

Попълвате документацията

Стъпка 3

Внасяте дължимия депозит

Стъпка 4

Моля, поставете необходимите документи в запечатан плик, на който изпишете името на арендатора и номера на избрания пакет. Пуснете плика в подготвените за целта прозрачни урни в избрания от вас офис или го изпращате по куриер до Централен офис на Агрион: Пловдив, бул. Дунав 5, ет.3, телефони за куриер: 0897 89 43 51, 032 20 49 37, 0882 94 90 97, 0877 60 56 73

За допълнителна информация и въпроси: безплатен национален телефон 0800 11166