Наем на земеделска земя

На нашите клиенти предлагаме да наемем или арендоваме земята им. Имаме възможност да предложим авансово плащане за първата година от договора.

Освен това съдействаме за управлението на имоти или идеални части от тях чрез преотдаването им на трети лица или чрез посреднически договор.