Наем на земеделска земя

Агрион има собствено стопанство, за нуждите на което наема земеделска земя в област Монтана. Предлагаме изключително изгодни условия, като допълнително изплащаме авансово рентите за първата година от договора.

Освен това, можем да съдействаме за управлението на земеделски земи и ниви или идеални части от тях, чрез преотдаването им на трети лица или чрез посреднически договор.