Арендоване на земеделска земя

Агрион се справя успешно с управлението на земеделски земи, собственост на компанията, като ги отдава под наем/аренда, така че да бъдат ефективно обработвани в полза на родното земеделие.  Компанията предлага на земеделските производители окрупнени площи във всички краища на страната.