Услуги

Портфолиото на Агрион включва широк набор от услуги, свързани основно с активното стопанисване на земи в България, така че да се гарантира устойчивото и дългосрочно развитие на родното земеделие.

Покупка на земеделска земя

Купуваме земеделска земя. Можем да финализираме сделката до два часа.

Вижте още

Наем на земеделска земя

Наемаме земеделска земя независимо къде се намира. Можем да предложим рентата в аванс.

Вижте още

Замени на земеделскa земя

Заменяме земеделска земя при изгодни за Вас условия.

Вижте още

Арендоване на земеделска земя

Агрион се справя успешно с управлението на земеделски земи, собственост на компанията, като ги отдава под наем/аренда, така че да бъдат ефективно обработвани в полза на родното земеделие.

Вижте още

Kонсултации и предоставяне на информация за пазара

В офисите на Агрион в цялата страна всеки може да получи безплатна консултация кои са най-удачните възможности за стопанисване на земеделски имот.

Вижте още

Съдействие при проверка на собствеността

Експертите на Агрион напълно безплатно съдействат за проверка на собствеността на земята в случай на наследяване.

Вижте още

Юридически съвети

Агрион предлага безплатни юридически консултации, свързани със земеделска земя.

Вижте още