Стъпки на Сделката

Наем на земеделска земя

Обратно към всички процеси

Стъпка 1

Вие, като собственик или наследник, имате желание да отдаде имота си под наем/аренда.

Стъпка 2

Посещавате офиса на Агрион, където ще получите детайлна информация за възможностите и условията, при които може да отдаде имота си.

Стъпка 3

Вие като собственик или наследник, приемате условията за сключване на договор за наем/аренда.

Стъпка 4

Служител на Агрион съдейства за подготовка на необходимите документи.

Стъпка 5

Получавате рентата по начина и в сроковете, указани в договора.