Стъпки на Сделката

Арендоване на земеделска земя

Обратно към всички процеси

Стъпка 1

Посещавате офиса на Агрион и безплатно получавате тръжната документация

Стъпка 2

Попълвате документацията

Стъпка 3

Внасяте дължимия депозит

Стъпка 4

Предавате вашето предложение в запечатан плик, като го пускате в подготвените за целта прозрачни урни