Кредити

Стъпки

Обратно към всички процеси

Стъпка 1

Посещавате офис на Агрион

Стъпка 2

В офиса на Агрион получавате информация колко кредит можете да получите с/у предлаганите от Вас имоти, както и всички други условия по кредитните ни продукти.

Стъпка 3

Консултантът на Агрион ви съдейства за окомплектоване на необходимите документи, свързани с разглеждането на Искането за кредит.

Стъпка 4

Вашето искане сtе разглежда и получавате отговор. …

Стъпка 5

В случай, че отговорът е положителен, сключвате договор за кредита, който сте поискали и учредявате договорените обезпечения по сделката.

Стъпка 6

Усвоявате средствата по заявената от Вас банкова сметка.