Цени

Цените на земеделската земя в България се определят от пазарните условия – съответно от търсенето и предлагането, но и от голяма група други фактори като например местоположението, големина, тежести върху имота. Важен фактор е размерът на парцела, като преимущество имат по-големите, окрупнени парцели, които генерират висока възвращаемост. Значение оказва и категорията на земята, както и получаваната рента, наличието на дългосрочен договор, инвестиционен интерес в съответния регион. Цената на земята се определя и от това дали наблизо има достъп до път, дали земята се полива, какво се отглежда върху нея или е свободна площ, каква продукция може да се произведе.

Всички тези критерии се проявяват по различен начин за всеки отделен парцел. Затова експертите на Агрион оценяват и разглеждат индивидуално всяка подадена заявка за продажба на земеделска земя, за да предложат най-конкурентната пазарна цена. Ако искате да получите оферта, отговаряща конкретно за вашия имот, може да посетите офисите на компанията в цялата страна или да подадете онлайн заявка - тук