Земеделската земя идва на помощ, когато трябват пари

Отминаването на зимата и навлизането в активния за земеделието период съживи пазара на поземлени имоти. Все повече собственици на земя проучват пазара, за да продадат част от имотите си и да получат справедлива цена. Очакванията са броят на сделките след Великденските празници да се увеличи лавинообразно, твърдят пазарни анализатори. Най-честата причина хората да продадат част от земеделската си земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Това става ясно от проучване на „Агрион“ сред собствениците на поземлени активи. Сред другите изтъкнати причини са придобиване на друг недвижим имот, издръжка на ученик или студент, предстояща сватба или абитуриентски бал. Притежатели на поземлени активи у нас са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, за които продажбата на имот е най-сигурният начин да осигурят необходими пари за спешни плащания. Те притежават средно по 20 дка земи, които обаче са разпокъсани в различни землища. Голяма част хората предпочитат да сключат сделка за земите си, вместо да теглят кредит от банка и да задлъжняват. Процедурата при продажба е много по-бърза и опростена. Друг основен двигател на пазара, особено сред по-младите собственици на земя и тези, живеещи в големите градове, е невъзможността и нежеланието им да се занимават с обработването на нивите. Голяма част от притежателите на поземлени имоти живеят столицата или големите градове, имат други професии и нямат интерес и желание да обработват земите си. Терените са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние, а парцелите са раздробени на малки части от наследници, често за които се водят съдебни спорове. Обикновено те отдават земите си на местни земеделци срещу символични суми, дават ги за ползване на роднини или ги остават да пустеят. Проучването на „Агрион“ показва, че всеки пети собственик на земя е оставил имота си да пустее и не го развива по никакъв начин. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите необработваемите площи в България през 2016 г. е бил в размер на 1.93 млн. дка, което е с 1% повече в сравнение с предходната година. Анализът показва, че един от водещите фактори при избора на купувач остава сигурността на сделката и бързото и реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията по продажбата да не бъде подготвяна от тях. Те предпочитат да сключат с компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор, и се грижи за земите, които управлява. Проучването на компанията за управление на земеделски активи показва, че делът на собствениците на земя, които посещават офис на „Агрион“ се е увеличил двойно. Дружеството е най-разпознаваемият за частните собственици бранд и най-популярната компания сред потенциалните продавачи. Освен за консултации и проучването на възможности за финансиране, все повече хора са посетили някой от регионалните офиси на „Агрион“ в опит да сключат сделка. Според анализаторите сериозно предимство на компанията е, че предлага безплатна оценка на имота, което спестява сериозни разходи и време на продавачите.