Засилен интерес към земеделската земя на Агрион

За да отговори на засиленото търсене компанията пусна за продажба нови атрактивни терени в цялата страна. Цените започват от 300 лв./дка, като най-сериозен е интересът в землищата около Варна, Хасково и Монтана „Агрион“ е предвидил възможност за покупка на терени на разсрочено плащане за период от три години, без първоначално самоучастие. От подобна опция се възползват предимно по-малки земеделски производители, които търсят различни варианти да придобият земеделска земя, без да им се налага да плащат накуп за нея. Другите потенциални клиенти са земеделци, които кандидатстват по програмата „Млад Фермер“. Мярката, която е част от Програмата за развитие на селските райони, осигурява финансиране в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро. Все по-често се наблюдава тенденция парцели да купуват и хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Благодарение на субсидиите от европейските програми и държавните помощи за много начинаещи земеделци обработването на ниви е вариант за докарване на прилични доходи. Покупката на земя дава възможност за земеделските стопани да комасират парцелите си и да разширят стопанствата си. Окрупняването води до увеличаване на добивите и намаляване на производствените разходи. От друга страна комасираните земи държат значително по-висока цена в даден район в сравнение с останалите парцели, дори и ако се сравняват терени от едно землище.