Тройно увеличение на исканията за кредит сред земеделските стопани

Пазарът на земеделски кредити бележи значителен ръст последните месеци, отчетоха финансови експерти. Според проучване на „Агрион Финанс“ всеки четвърти собственик на земя е имал нужда от допълнително финансиране през последната година, а над 200 хиляди души са изтеглили кредит. Само за изминалия септември исканията за отпускане на кредит са скочили три пъти спрямо месец по-рано.

Основната причина за засиленото искане на кредити са проливните дъждове и локалните градушки през лятото, които влошиха качеството на селскостопанската продукция, а добивите на почти всички култури спаднаха драстично. Това изправя фермерите пред сериозни предизвикателства, тъй като по-голямата част от продукцията не е застрахована. Земеделците масово започнаха да търсят изгодни кредити, с които да обезпечат бизнеса си. Голяма част от тях се насочват към алтернативни кредитиращи дружества, тъй като процедурата за кандидатстване е максимално облекчена, а сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени.

За да отговори на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, „Агрион Финанс“ разработи специализирани земеделски финансови продукти, които да отговарят на нуждите на агробизнеса. Ние предлагаме стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Специализираният кредит за оборотни средства е с гратисен период от 12 месеца, като обезпечението е земеделска земя. Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като оценката се извършва напълно безплатно от „Агрион“. Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Компанията няма ограничения за сектора, в който работи земеделският производител.

Подобни са условията и на универсалния ипотечен кредит, където минималният размер на кредита е 10 хил. лв. а  срокът за погасяване е до 15 години. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител.  За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции.  Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.

Все по- често земеделските производители се възползват от възможността да закупят земя при условията на финансов лизинг. Нашите експерти също отчитат повишен интерес към услугата. „Агрион Финанс“ е единствената компания на, която предлага до 100% финансиране на сделката при лизинг на земеделска земя.  Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители. Ако тя съвпада с цената на парцела,  фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови вноски.

Извън форсмажорните обстоятелства, свързани с метеорологичните условия, най- честата причина фермерите да търсят финансиране е покупка на земя за разширяване на стопанствата им, изплащане на стари задължения или рефинансиране на вече изтеглени кредити. Сред най-честите кредитоискатели са и хора, които имат нужда от първоначален капитал за започване на селскостопанска дейност. Те нямат достъп до банково финансиране и за това търсят кредити от специализирани дружества.