Ръст в търсенето на кредити за земеделие заради лошото време

Ръст в търсенето на кредити за земеделие заради лошото време Исканията за заеми в „Агрион Финанс“ са скочили двойно за последния месец Фермерите следят с тревога прогнозите за времето, особено след рекордно горещите температури, съчетани с обилни валежи и градушки в различни региони през последния месец. Обобщени данни за щетите върху реколтата все още няма, но някои земеделци вече търсят допълнителни средства за покриване на извънредните разходи. Това е повишило запитвания за неотложни земеделски кредити, сочат данни на кредитните дружества в сектора. В „Агрион Финанс“, които са небанкова кредитна институция, специализирана в земеделски кредити и лизинг за покупка на земя, броят на исканията за последния месец са скочили двойно. Причината – голяма част от продукцията не е застрахована или се налагат допълнителни технически мероприятия за спасяването на реколтата. Основните финансови продукти на компанията са за оборотни средства, инвестиционно кредитиране и лизинг за покупка на земеделска земя. Всички са срещу обезпечение земеделска земя и се отпускат по бърза процедура срещу много по-малко документи. Така земеделските производители пестят време и разходи по кредита; имат по-малко документални ангажименти; заплащат по-малко такси. Земеделието е вече бизнес, който все повече се нуждае от навременни решения, спестяване на времеви ресурс и пари, разказаха експертите. Фермерите подхождат доста разумно при планирането и взимането на финансови решения, отчитат още от „Агрион Финанс“. Откакто е на пазара на земеделски кредити – март 2016г. дружеството вече има клиенти от всички земеделски общини в страната. Земеделците се оглеждат все по-често към алтернативи на традиционното финансиране през голяма банка тъй като голяма част от средните и по-дребни стопани нямат достатъчно активи, които да заложат или не могат да покрият високите изисквания на големите кредитни институции като обезпечение по кредита, самоучастие или отлична кредитна история. Процедурата по кандидатстване и одобрение в „Агрион Финанс” отнема много по-кратко време. Също така не са необходими допълнителни залози, включването на съдлъжници и поръчители, откриването на допълнителни сметки или застраховки. Най-активната група клиенти според експертите на „Агрион Финанс“ са именно малките и средни земеделски производители, а средната сума, от която имат нужда е около 600 000 лв. Кредитите на „Агрион Финанс“ започват от 10 000 лв. Максималният срок за погасяване е 10 години като погасяването на задълженията е съобразено със сезонността и очакваните приходи от дейността. Извън форсмажорните обстоятелства свързани с капризите на времето, фермерите търсят финансиране с цел модернизация и разширяване на стопанствата им, за реализиране на проекти по програми, както и за покриване на текущи разходи. „Агрион Финанс“ обаче са единствените на пазара, които предлагат покупка на земеделска земя на лизинг при 100 % финансиране на сделката – т.е. ако продажната цена на земята съвпадне с оценката на фирмата, клиентът не дължи първоначална вноска, а директно започва да си погасява лизинговите вноски. Финансирането при останалите им кредити достига до 80% от оценката за заложения актив.