Първи офис на Агрион в Първомай

Фирмата за професионално управление на земеделски активи Агрион откри официално офиса си в Първомай на 16 октомври. Компанията купува и наема земя, прави замени и дава цял куп безплатни консултации как да печелим от нивите си. В офиса й всеки собственик ще получи информация за пазара, цените и какви са необходимите документи за сключване на сделка. Освен това експертите могат да съдействат, за да разберат хората кой им обработва земята и къде се намира. Агрион купува и наема земя без значение от нейния размер и местоположение и има 21 обекта в цялата страна. В началото на седмицата бяха осветени офисите в Пловдив и София, след това в Пазарджик. Това е първата фирма с професионално изградена мрежа от търговски точки. 
„Искаме да бъдем близо до собствениците в процеса на предоставяне на качествени консултации и да им помага за взимането на ефективни решения свързани с управлението на техните  земеделски земи”, посочиха от дружеството. Компанията  вярва, че българската земя трябва да следва своето естествено предназначение – да се използва за земеделие. Затова основен принцип е да се грижи за интересите на всеки свой клиент и партньор, така че земята да се обработва ефективно и да носи висока добавена стойност за българската икономика.