Продаваме земя за покупка на друг имот

Продажбата на земеделска земя – малки парцели, с много наследници, която не носи желаната доходност, се оказва един от начините за финансиране на покупка на друг недвижим имот, отчетоха от компанията за управление на поземлените активи „Агрион”. „В последните месеци забелязваме тенденция все повече собственици на ниви да искат да ги продадат, за да покрият поне част от финансирането на ново жилище. Моментът за сделка е удачен и собствениците могат да спечелят. Това е атрактивна алтернатива пред тегленето на огромен банков кредит или затварянето на парите на депозит с ниски лихви”, коментираха експертите. 
От една страна нараства търсенето на качествени жилища в големите градове, сочат анализите на големите агенции за недвижими имоти. Ниските лихви по депозитите са причина все повече хора да се оглеждат за подходяща алтернатива за влагане на спестяванията си.  Инвестицията в имот става все по-предпочитана. 
Проучване на компанията „Агрион” пък показа, че основните пречки за генерирането на добра доходност от земя са трудностите при управлението й и отдалечеността, което поражда необходимост да се ангажират роднини.Често по-големите парцели се делят от няколко човека, което още повече затруднява ефективното им използване и вземането на рационални решения, посочват експертите. Освен това не всички парцели са с добро качество, окрупнени и обработваеми и в атрактивно землище. Затова и се увеличава ценовата ножицата между  комасираните и некомасираните имоти. Средният размер на притежаваните ниви е до 20 дка – това е крайно недостатъчно за реализирането на модерно земеделие. Освен това собствениците обикновено живеят на над 100 км от тях. Фактор, който прави продажбата на земя атрактивна в момента са и прогнозите за забавяне на рентните плащания във времето. Вместо да очакват „по-добри дни” все по-често хората обмислят продажба на старите си имоти и с парите купуват ново жилище с цел инвестиция.