Придаваме земеделска земя в Стара Загора

Земеделските производители от Стара Загора и съседните общини имат възможност да купят земя от Агрион на изключително атрактивни цени. Желаещите могат да посетят някой от регионалните офиси на компанията. Там те ще получат прецизна данни за наличните за продаване парцели, както и полезна информация как се движат цените в региона, в зависимост от землището и качеството на земята. Подробна информация за земеделска земя Стара Загора е качена и на сайта на компанията. Там всеки потребител може да провери наличните имоти, техния размер, категория, цена, възможностите за разсрочено плащане на избраната земя и др. От Агрион отчитат засилен интерес към земеделската земя в региона. Терените в Стара Загора са изключително подходящи и за купуване с инвестиционна цел. Според експерти в бранша, при добро планиране доходността от поземлените активи може да надхвърли 10%, което е значително повече от постъпленията от депозити, които предлагат банковите институции. Земеделските производители пък търсят земеделска земя Стара Загора, за да уедрят стопанствата си. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност. Окрупняването на терени помага и формирането на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище, категорични са експертите в бранша. Предвидена е и опция за покупка на земя на вноски за срок от 3 години, без първоначално самоучастие. Това сериозно облекчава малките производители, на които не им се налага да вадят пари на куп за желаната земя. Агрион предлага също така замени на земеделска земя и парцели, които могат да бъдат взети под наем или аренда. Условията са изключително атрактивни. Ще се радваме да станете наш партньор. Очакваме Ви.