Предлагаме нов подход към поземлените активи и във Велико Търново

В сферата на професионалното управление на поземлени активи навлезе компания с амбиции да промени бизнес модела. С този сериозен ангажимент днес, 3 ноември, бе откри офисът на Агрион във Велико Търново. Официалните гости на събитието успяха да чуят от първо лице как работи компанията, кои са основните й цели и корпоративна идентичност. Експертите разказаха как фирмата купува и наема земя, съдейства при замени. Хората се интересуваха и от безплатните услуги, които включва портфолиото на Агрион – за изваждане на документи, събиране на информация, при юридически и търговски казуси. 
Една от основните характеристики, с които дружеството се различава от останалите на пазара е професионално развитата верига от офиси в цялата страна – общо 21. Жителите на Велико Търново имаха възможност да подредят и пъзел с точно толкова парчета, който изобразяваше картата на България. Така образно бе показан обхватът на дейност на Агрион. Освен това експертите дават безплатни съвети кой е най-добрият вариант за всеки отделен собственик на земя спрямо характеристиките на имота и нуждите на продавача – дали да го отдаде под наем или да го реализира на пазара. „Работим за окрупнено и модерно българско земеделие, в което земята се обработва, а собствениците са получили желания финансов резултат”, коментираха от компанията.