Пазарът на земя се активизира в края на годината

Наближаването на коледните и новогодишните празници активизира продажбите на земеделски земи. Причината е, че данъчните оценки на подготвените за продажба земи изтичат в края на календарната година. „Отлагането на сделката ще причини неудобства на собствениците, които са решили да продават земята си, тъй като ще се наложи изкарването на нова данъчна оценка за следващата година от служба „Местни данъци и такси“ в съответната община“, алармираха нотариуси. Те предупредиха, че ще спрат изповядването на сделки още в средата на декември, заради многото почивни дни около коледните и новогодишни празници. От друга страна първите месеци на годината са традиционно слаби и сделките със земеделски земи намаляват драстично, което се отразява на средните цени. Анализатори припомнят, че в началото на годината цената на земята е доста по-ниска от средната за пазара. „Края на годината е традиционно силен период при сделките за земя“, коментираха от българската компания за професионално управление на земя „Агрион“. Според експертите моментът за сделка е удачен. Най-честата причина за продажба на земеделска земя от страна на собствениците и наследниците е нуждата от свежи пари. Настъпването на коледните и новогодишни празници е свързано с доста повече разходи от обикновено и продажбата на имот е вариант за собствениците да посрещнат нуждата от средства. Голяма част от продавачите използват средствата от продажбата за покупка на друг имот, за лечение или други спешни нужди. Земеделците прибягват до продажба на земи като алтернатива на тегленето на кредити, тъй като процедурата е доста по-опростена и бърза, сочат проучванията на „Агрион“. Друг основен двигател на сделките със земеделските земи е невъзможността и нежеланието на собствениците да се занимават с обработването на нивите. По-голямата част от тях са или възрастни хора, които нямат възможност да обработват земите, или жители на големи градове, чиято земя е в отдалечени райони. Често тя е разпокъсана, което води до невъзможност за развиване на модерно земеделие. Именно разпокъсаността на поземлените имоти е една от основните спирачки за навлизането на по-мащабни нови инвеститори в бранша, пък коментират в земеделските среди. По данни на „Агрион“ собствениците на земеделски парцели са предимно от по-възрастните поколения със средни за страната доходи. По-голямата част от тях притежават около 20 дка земя и живеят предимно в столицата или другите големи градове. Според проучване на „Агрион“ притежателите на земя предпочитат да я отдават под аренда в кооперации или на частни арендатори, като тенденцията е да се сключват все по-краткосрочни договори. Увеличава се, обаче, двойно делът на собствениците на земя, които посещават офис на компанията за управление на поземлените активи. Дружеството е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. Освен за консултации и проучването на възможности за финансиране, все повече земевладелци са посетили някой офис на „Агрион“ в областните центрове в опит да сключат сделка.