Откриха офисa на Агрион в Хасково

Компанията за управление на земеделски активи Агрион откри първия си офис в град Хасково на 17 октомври. На събитието присъстваха представители на местната власт, държавната администрация и други официални гости. Портфолиото на Агрион включва широк набор от услуги, свързани основно с купуването и наемането на земеделска земя, безплатни консултации и предоставяне на информация за пазара. Експертите на фирмата напълно могат да съдействат за проверка за собствеността на земята. Освен това предлагат и юридически и търговски консултации, справки и оценки.
Основна цел за компанията е да подкрепи ефективното развитие на сектора земеделие, който е изправен пред много предизвикателства. Едно от тях е силната раздробеност на земята и липсата на изградени системи за напояване, което оскъпява процеса по нейното стопанисване. „Устойчивото развитие на пазара на българска земя e изключително важно за нас. Вярваме, че българските компании най-добре знаят как да стопанисват българската земя. Надяваме се Агрион за бъде приемана като експертното лице на модерното българско земеделие”, коментираха от дружеството. Фирмата  вярва, че земята трябва да следва своето естествено предназначение – т.е. да се използва за земеделие и да генерира добавена стойност за родната икономика.