Още една търговска точка за Агрион край Дунава

Как да спечеля от земята, която притежавам? На този въпрос експертите от Агрион вече могат да отговорят и във Видин. Днес, 6 ноември, официално бе открит обектът на компанията в крайдунавския град в присъствието на много официални гости, представители на бизнеса и клиенти на фирмата. За нас бе чест, че специално белоградчишкият епископ Поликарп извърши официалното освещаване.
Експертите се ангажираха и тук, както в останалите 20 търговски точки за компанията, да предлагат всички услуги свързани с професионалното управление на поземлените активи – купуване и наемане на земя, замени, безплатни консултации, съдействие за реализиране на наследствени имоти и т.н.
„Смятаме, че собствениците, наследниците, фермерите и всички, които приемат земята не само като актив, а като кауза, трябва да имат достъп до информация за пазара, за цените и за възможностите как земята да отговаря на техните финансови нужди, като в същото време се обработва и генерира добавена стойност. В нашите офиси всеки ще може да получи коректна оценка за земеделския си актив, напълно безплатно ще му съдействаме да разбере къде точно се намира, дали и от кого се обработва, има ли право на рента, как да я получи и т.н. Само за 2 часа можем да ви отправим аргументирано предложение за покупко-продажба на земята, а когато става дума за наемане – предлагаме възможности за авансово изплащане на рентата.”, посочиха от ръководството на компанията по време на откриването във Видин.