Нова отправна точка за Агрион в Бургас

Бургазлии вече ще могат да се възползват от професионалните услуги за управление на поземлени активи. Българската компания Агрион отвори офис в морския град в петък, 24 октомври. На специално събитие бяха представени портфолиото от услуги на дружеството, които включват купуване, наемане на земя, замени, търговски и юридически консултации. Бяха отчетени предизвикателствата пред сектор земеделие – разпокъсаност на земята, необработваеми площи, липсата на изградена напоителна инфраструктура. Всичко това оскъпява процеса по управление на парцелите. 
И в офиса на компанията в Бургас, както в останалите търговски точки на Агрион в цялата страна,  всеки собственик ще може да получи експертна информация кои са предимствата на неговия имот, експертите ще му съдействат да разбере дали и кой му обработва земята и най-вече какво да прави с нея. За фирмата е най-важно да бъде подпомаган процесът по окрупняване на площите, така че те да носят по-висока добавена стойност, а доходите на собствениците да се повишат. 
„Смятаме, че можем да сме полезни на хората да решат как да използват земеделските си активи, така че да не пустеят и да им донесат желания финансов резултат, разбира се, съобразено с пазарната реалност”, коментираха от дружеството. Отличителна черта за бизнес модела на Агрион е предоставянето на безплатна информация как се формират цените, съвети кои са най-удачните варианти за управлението на конкретния парцел, съдействие какви са необходимите документи за сключване на сделка, при справки и оценки или юридически казуси.