Нов офис на Агрион в Сливен

Собствениците на земя ще получават безплатни съвети как да спечелят от нивите си в новия офис на фирмата за активно управление на земеделски активи Агрион в Сливен. Той бе официално открит в понеделник, 27 април 2015 г. Нашата земя трябва да е управлява от български компании с опит и познания за пазара. А колкото повече от нея се обработва, толкова повече ще се повиши добавената стойност на целия сектор земеделие и на собствените.  Това е основната задача, която дружеството си поставя. 
В присъствието на кмета на града Кольо Милев, представители на земеделския бизнес, партньори и клиенти на компанията, бе представен нейния бизнес модел и поглед над пазара. Фирмата се занимава с купуване и наемане на земя, замени, анализи на пазара и цените. Освен това експертите дават безплатни съвети на хората как да разберат кой им обработва земята, къде се намира тя и какъв е най-удачният вариант, така че да им донесе желания финансов резултат. Освен това ще помагат за разрешаването на търговски и юридически консултации. Агрион излиза от модела на чистото посредничество и иска да работи за модерно и ефективно земеделие. 
 „Радвам се, че сме първите в бранша с професионално изградена мрежа от офиси в цялата страна и че именно Сливен е една от тези пресечни точки.”, коментираха от дружеството по време на специалното събитие.