Пазарът на земеделска земя

Пазарът на земеделска земя през 2011 година възвърна нива, сходни на тези преди настъпване на кризата. До юли в България са търгувани повече от 1 200 000 декара при реализирани 124 000 сделки. Средната цена на земята през 2010 г. е 345 лв/дка, а през 2008 г. 350 лв/дка, което подчерта тенденциозно стабилната доходност на земеделската земя и през 2011 г., привличайки многобройни и разнородни участници на пазара.
 
Изключително динамичният пазар на земеделската земя се оказа сегмент, който почти не бе повлиян от кризата, когато цените на жилищни и ваканционни имоти достигаха дъното на пазара на недвижимите имоти.
 
През 2011 г. се наблюдава възход - увеличение на сделките, на участниците и териториално разширяване на пазара. В предходните години участници в сделките бяха предимно инвестиционни дружества и в малка степен арендатори, но през изминалата 2011 пазарът на земеделски земи отбелязва активното участие на земеделските производители, които през 2012 се превръщат в основни купувачи. В бранша все по-често се наблюдава появата и участието на инвеститори от други браншове. 2/3 от сделките с недвижимо имущество в България принадлежат на пазара на земеделски земи, като е отчетен годишен ръст с 35 %. Търсенето на земеделски площи като актив е тенденция и в световен мащаб.
 
В изминалата година вторичният пазар на земеделските земи получи истинско развитие. Вложенията на инвеститорите, стартирали проектите си преди 4-5 години вече са добавили стойност след  като са концентрирали и комасирали парцелите си, което съответно повишава цената на земята в последващите ги сделки. На пръв поглед изглежда спекулативно. Може би да! Почти всяка покупко-продажба е спекулативна. Вторичният пазар е много важен и следва да се добие увереност, че при доброто управление на един актив, той може да повиши стойността си. Инвеститорите се насочват към региони, в които рентата гарантира възвръщаемост за краткосрочен период – землищата в Централна, Северна, Североизточна България, а напоследък и региона на Стара Загора. Други от тях изграждат дългосрочни планове и инвестират в райони с потенциал, който понастоящем не е ясно видим. Идеята е, тези земи да бъдат разработени и в рамките на 2-3 години да започнат да възвръщат вложенията. Регионът на Хасково е добър пример за това. Очаква се той да развива потенциала си през следващите няколко години.
 
Стигаме до темата за случайните купувачи на пазара на земеделски земи, а именно тези, които не са тясно профилирани в този бизнес. Възникват въпроси като - защо купуват земята, какво възнамеряват да правят с нея, как ще възвърнат вложените средства, добавяйки стойност към актива. Друг факт е, че в момента на този специфичен пазар присъстват участници, които далеч не са отговорили на тези въпроси и рискуват вложенията си. С цел да закупят предлаганата земеделска земя «на всяка цена», обикновено твърде висока над пазарната попадат в позицията на «собственици на скъпа земя», която не носи желаната рентабилност.