Лизингът за земя - нов начин за увеличаване на стопанството

Интересът на фермерите към алтернативни финансови продукти като лизинг за покупка на земя се увеличава, сочат данните на финансиращото дружество „Агрион Финанс”. Компанията е регистрирана в БНБ като финансираща институция за отпускането на кредити и лизинг за агросектора. Заради ниските изкупни цени на продукцията много от компаниите в агросектора срещат финансови предизвикателства и нямат възможност да извадят пари накуп за увеличаване на площите си. Затова лизингът се оформя като много подходяща форма на финансиране за сделки със земя. Процедурата е следната – лизинговото дружество купува желаната земя и след това сключва договор с лизингополучателя – т.е. фермера, който започва да я изплаща на вноски. В края на периода на лизинговия договор земята става негова собственост, като през цялото време има право да я стопанисва, обработва, отдава под наем и аренда, да получава евросубсидии за нея и т.н. 
Новото, което „Агрион Финанс” предлага е 100% финансиране на сделката. Практиката в сектора досега беше земеделецът да осигури поне 20% от стойността на земята под формата на първоначална вноска, а финансиращото дружество - останалите 80%. Ако оценката на „Агрион Финанс” за желания парцел земя съвпада с неговата цена  – фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови вноски. Така на практика земеделецът може да започне да си плаща лизинговите вноски без да влага собствени средства като самоучастие. Освен това клиентите получават индивидуални погасителни планове, като вноските могат да се разсрочат за 10-годишен период. Те могат да договорят плащането да стане в удобен момент от годината, например, когато продукцията е реализирана, сочи справка в „Агрион Финанс”. Лизингът се оказва атрактивна алтернатива и когато фермерите имат нужда от средства, допълват експертите. Вместо окончателно да я реализират на пазара, те могат да я продадат на финансиращото дружество и да откупят обратно на лизинг – т.е. на вноски. Така си запазват правото да я стопанисват; в дългосрочен план земята остава тяхна собственост, а получават свежи пари в брой за покриване на други разходи. „Агрион Финанс” финансира и такива сделки. 
Лизингът на земя има и инвестиционен потенциал за хора извън земеделието. Те могат да се сдобият със земя на същия принцип като фермерите, без да влагат първоначални средства. За периода на лизинга клиентът има право да я отдава под наем и аренда и на практика да печели от нея дори и директно да не я обработва. След изплащането желаният парцел става негова собственост и може да продължи да му носи доходност.